Ja sam paradoks.

Ovih dana.

diy

Ja sam stena, al' krvava.

Wonderland.